Trombosediensten Winterswijk (v/h ASCON)

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de Trombosediensten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en ASCON samen verder gegaan onder de naam: Trombosediensten Winterswijk. 
 
Graag verwijzen wij u voor meer informatie en een overzicht van onze huidige bloedafnamelocaties naar: 
www.skbwinterswijk.nl - trombosedienst -  
openingstijden voor bloedafname en monsterafgifte - openingstijden 
 
Telefonisch kunt u ons bereiken op 0543 -544 111 
E-mail: trombosedienst@skbwinterswijk.nlwww.skbwinterswijk.nl