Trombosediensten Winterswijk (v/h ASCON)

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de Trombosediensten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en ASCON samen verder gegaan onder de naam: Trombosediensten Winterswijk. 
 
Graag verwijzen wij u voor meer informatie naar www.skbwinterswijk.nl. 
 
Telefonisch kunt u ons bereiken op telf.nr. 0543 -544 111 
E-mail: trombosedienst@skbwinterswijk.nl